درباره ما بیشتر بدانید!

آکادمی خانم اجازه نام مجموعه جوانی است که با هدف توسعه علم‌های مدرن و آینده دار تشکیل شده است. این مجموعه با تیم تحقیقاتی قوی و به‌روزی که دارد، دوره‌های آموزشی هوشمندانه‌ای طراحی می‌کند تا علوم فعالیت حرفه‌ای و موثر را گسترش دهد و افراد توانمند برای شغل‌های مدرن برای امروز و فردای کشور بسازد. افرادی که در دنیای تکنولوژی حرفی برای گفتن داشته باشد. در همین راستا آکادمی خانم اجازه تاکنون بیش از 10 هزار نفر را به طور مستقیم و غیر مستقیم آموزش داده است.

پلی میان آموزش و بازار کار

خانم اجازه، دانشجویان خود را تا رسیدن به بازار کار همراهی خواهد کرد. به‌عبارتی ما معتقدیم اگرچه هر فرد متخصصی می‌تواند وارد بازار کار شود، اما به دلیل تغییرات و دگرگونی‌های بازار کار، دسترسی به بهترین موقعیت شغلی متناسب با مهارت‌های افراد، کمی مشکل و پیچیده است. ما در آکادمی خانم اجازه تلاش داریم با پیوند زدن آموزش به بازار کار، این معضل قدیمی را حل کنیم. آزمون‌های تخصصی در پایان دوره‌های آموزشی آکادمی خانم اجازه، راهی است برای ساختن رزومه و تاییدیه‌های شغلی تا کارآموزان آکادمی خانم اجازه با داشتن یک گواهی معتبر بتوانند هم خودشان موقعیت‌های بهتری را شناسایی کنند، هم هم‌دوره‌ای‌ها و اساتید آکادمی اجازه بتوانند ‌آن‌ها را به شرکت‌های مختلف معرفی کنند و هم پلتفرم استعدادیابی آکادمی اجازه آن‌ها را به بهترین موقعیت متناسب با سطح کیفی مهارت آن‌ها وصل کند.

مراحل آغاز به کار و رشد

از ایران و شهر زیبای رشت این آموزشگاه شروع به فعالیت کرده است.

کار با تمام وجود باعث رشد 200 درصدی ما در این عرصه شده است

در راه رشد ما در آکادمی خانم اجازه به بالای ده نفر مستقیم و 20 نفر غیرمستقیم شغل ایجاد کرده ایم

برخی از نمونه کارها

از نمونه کارهای ما دیدن کنید حتما

نظرات برخی از دانشجویان

اراده آهنین های آکادمی استادیار